19 maj 2008

Maten flyger 100 mil - flygfotogenet är uppenbarligen för billigt

Att mat till äldre och skolor fraktas långväga har man ju hört talas om länge. Även när jag gick i skolan fick vi pannkakor från England, fast all annan mat var gjord på plats.

Men en enkät av Kaliber visar att var tredje kommun fraktar maten 2-10 mil varje vecka, var tionde kommun fraktar maten 20 mil eller mer. Umeå är värst med en flygtransport från Lidköping.

Moderaten Mats Abrahamsson tycker i Aftonbladet att miljöfrågan är svår att prioritera i glesbygd.

Finns bara en slutsats att dra: Bensin och flygfotogen är på tok för billigt.

Inga kommentarer: