16 mars 2007

Plötsligt händer det 2...


Man (läs mp) kämpar, tjatar och argumenterar. Plötsligt har någon annan redan gjort det. Österrike kommer att besluta om att sänka rösträttsåldern till 16 år för att öka inflytandet för ungdomar. Snäälla Mora kommun, kan vi få ansöka om att bli testkommun nu då?!

Plötsligt händer det...

Trots alla trix & knep ligger man däckad i influensa, utan att riktigt veta hur det gick till.