10 maj 2008

Satsa på mer tillsyn av friskolor i stället för betyg

Som jag tidigare skrivit i mp Moras blogg, gäller det för eleverna att huka sig i bänkarna nu när Folkpartiets nye ledare på fullt allvar skapar lagar om mer betyg och strängare regler i skolorna.

Han har ingen koll på den här planetens andliga utveckling, det är ett som är klart. Liberal!? Snarare bakåtsträvande konservativ.

Senast är det Aftonbladet som skriver om hur godtyckligt betygen sätts. Hans Albin Larsson, som blir överdirektör i den nya myndigheten Statens skolinspektion aviserar hårdare granskning av skolornas betygssättning. Hur ska det gå till? Hur ska man säkerhetsställa att alla lärare tänker likadant kring betyg?

Det går inte, och det är heller inte nödvändigt. Betygen behövs inte. De är ett godtyckligt instrument för kategoriserande av människor, och som uppmuntrar till tävlan och smicker, i stället för samarbete och kritiskt tänkande. Även om eleverna säger sig vilja ha mer av dem. De utgår från de förhållande som är i det nu rådande systemet, med betyg. Personliga omdömen och inträdesprov till högre utbildningar är mycket bättre. Inträdesprov, eventuellt i kombination med intervjuer, visar vilka elever som är lämpliga för just den utbilning som sökts, vilket skulle råda bot på ett annat problem. Nämligen att många lärare (och för den delen andra yrkesgrupper som t.ex. läkare) när de väl kommer ut i arbetslivet inte passar i den roll de ägnat åratal att utbilda sig för.

När jag läste på Umeå Universitet var det de i min klass som kommit in som reserver, som var bland de allra mest engagerade och intresserade och de klarade sig bra på tentorna.

Om den nya myndigheten ska satsa på ökad tillsyn, bör de satsa på att öka tillsynen på friskolor, och speciellt sådana med misstänkt religiösa förtecken! Friskolor har, till skillnad från betyg, ett egenvärde. De måste få finnas, men de måste också kontrolleras så att de följer skolplaner och annat och inte blir en fristad för religiös propaganda.

Läs mer om betyg på miljöpartiets hemsida.

Inga kommentarer: