03 maj 2008

Grön ideologi

Angela Aylward i miljöpartiet och Cogito verkar inte hålla med mig om att mp ens har en ideologi. Det där jag skrev om åsikter utan insikter kanske gäller även mig. :-/

Hon menar att mp är ett idéburet parti men att en ideologi enligt konstens alla regler saknas. Hon har säkert rätt. Jag är ingen expert på hur ideologier definieras. Men likväl är det för mig så enkelt. Från de grundläggande idéerna om t.ex. de tre solidariteterna kommer jag väldigt lång med att se hur den praktiska politiken ska utformas. Det finns något tryggt i att veta att ideologin inte är klar ännu också. Bäst-före-datumet på vårt parti har inte börjat löpa...

Inga kommentarer: