15 juni 2008

Diskningsteknik

Läser i Runebergs blogg i DT, under rubriken Klimatsmart, att hon känner sig nöjd och ekologisk när hon tillbringat tre dagar utan rinnande vatten och med utedass. Det är härligt, jag håller med; man känner sig som en bra människa vid sådana tillfällen. Fast - hur känner man sig ekologisk?

Och jag kan ju inte låta bli att påpeka att det ofta är bättre att diska med diskmaskin än för hand. I alla fall om man har en miljöklass A-maskin och inte sköljer disken innan. Om man haft turen att lära sig FLURK-diskning av ett proffs (nämligen FLURK himself, Fredrik Lundmark), kan man dock diska för hand med gott samvete. Grejen är att skölja i samma balja som man diskar, och diska det renaste först, = minimal vattenåtgång. Det är lite samma sak som när man i industrin använder sig av motströms sköljning.

Vi behöver både ny teknik och nya beteenden om vi ska nå ett hållbart samhälle. Anna behöver inte ha dåligt klimatsamvete. Särskilt inte om hon har snålspolande duschstril och miljöklass A-maskiner hemma.

2 kommentarer:

Michael Karnerfors sa...

I Lund har vattenverket ett problem: folk använder för lite vatten. Problemet är att vatten är färskvara. Får det stå för länmge i ledningarna blir det dåligt.

http://sydsvenskan.se/lund/article270258.ece

Stadens vattensystem dimensionerades på 60-talet för storfamiljer, inte ensamboende studenter och pensionärer med snålspolande toaletter och strypta kranar. Sedan 1996 har förbrukningen gått ned med 13%.

VA-verket vill helst att man spolar kallvatten några minuter på morgonen för att få cirkulation på systemen. I Lund har man ändå så gott om vatten att det inte får någon betydelse. Och det är energimässigt väldigt "billigt" att pumpa kallvatten. I jämförelse täcks hela tätortens vattenförsörjning - det är vatten för ca 75 000 människor - av samma mängd energi som krävs för direktuppvärmning av ca 150 villor.

Så sparande är inget självändmål. Man måste se till 1) Varför skall vi spara? 2) Är det lönt att spara just här? 3) Vilka negativa effekter får vi av detta? 4) Vad är viktigast och ger bäst effekt av att spara?

Så vad gäller just att skölja disken, just i Lund's tätort, så skall man helst låta kallvattenkranen rinna.

Annelie sa...

Jo det är helt riktigt. Fast även om den energi som går åt är relativt liten, så är det ändå en onödig mängd. Det går ju åt energi när vattnet kommer till reningsverket för att renas också. Och dessutom späds avloppsvattnet ut och blir svårare att rena.

För långa och feldimensionerade ledningar är problemet. Vattnet blir inte särskilt gott och ledningarna kan ta stryk. Att omdimensionera ledningarna är antagligen inte den bästa lösningen, vare sig ekonomiskt eller miljömässigt.

Jag undrar hur mycket vattenförbrukningen skulle öka om försäljningen av vatten på flaska ersattes av kranvatten.