02 november 2007

Jägarna är bakochfram


Jag tror jägarna har fått året bakochfram. Inte ska man väl skämta på Allhelgona? För deras förslag om att förbjuda frigående vargar och hägna in de man vill ha kvar måste väl vara ett skämt?

Annars har de nog missförstått det här med hållbar utveckling helt och hållet. Det handlar inte om att anpassa flora & fauna till verksamheten, utan om att anpassa verksamheten till den ram som naturen medger. Jag vill bara nämna det... i fall någon trodde att det var på något annat sätt...

i i...b l a n d... g å å r... d e t... v ä ä l d i g t... l å å n g s a m t... f ö r... v i s s a... a t t... f ö r s t å å . . .

Vi är liksom inte kvar på stenåldern.

Inga kommentarer: