13 november 2007

Dåligt ledarskap i miljöpartiet?

Oj då!
Det här verkar faktiskt inte så bra. Anledningen till att Karla Lopez avgår alltså.

Inte så att det egentligen går att dra så mycket slutsatser av några tidningsartiklar. Sådana här historier brukar vara rätt invecklade och ha många bottnar.

Jag har själv genom åren utvecklat något av en allergi mot dåligt ledarskap, och anser att det är väldigt förödande både för organisationen och människorna, och borde tas mer på allvar som det oerhört stora problem som det är. I partier väljer man ju dessutom sällan ledare för att de är bra ledare, utan på andra grunder. Det är verkligen något att fundera över.

Å ena sidan: Det är antagligen inte så lätt att vara riksdagsledamot över huvudtaget. Att dessutom vara kvinna och ung... ja ni fattar. Även miljöpartiet är ju en del av den struktur vari bl.a. förtryck av kvinnor & unga ingår.

Å andra sidan: Ett riksdagsuppdrag måste väl alltid vara en rätt svår balansgång mellan sina egna övertygelser och partiets. Som företrädare för partiet anser jag att man måste verka för partiets bästa i möjligaste mån, och det måste så klart vara ett teamwork. Kompromisser bör vara vardag i politiken och små steg är också steg. Vill man köra sitt eget race får man nog ta att det skapar en del missnöje.

Å tredje sidan: Är det inte väldigt taskigt att säga att Karla inte bidragit till någonting? Jag är säker på att hon bidragit med något.

2 kommentarer:

Gun Svensson sa...

Regeringsformens 1:a och 2:a kapitel handlar om våra grundläggande fri och rättigheter och om miljöpartiet följt den då hade Karla kunnat rösta efter sitt eget samvete, men nu vet jag att de flesta partier i sina stadgar tagit in regler som begränsar dessa rättigheter - man kringgår lagen eftersom ett parti på egen hand kan bestämma reglerna för förtroendevalda. Varför inte införa att en ledamot äger rätt att rösta efter eget samvete om vederbörande lägger ett alternativt förslag och reserverar sig till förmån för det?

Annelie sa...

Jag är helt för det, men tror nog att de informella reglerna ändå kommer att hindra de flesta från att använda den rätten