26 november 2007

Visioner, döda som talar och Liberias kvinnor

Efter att ha tillbringat helgen med att ta fram visioner för Dalarna 2025 där vi bland annat pratat om den kvinnliga urkraften, klimatflyktingar och utvecklad andlighet kommer jag hem och ser på TV:

Ambres - en död talar. Wow! vilken häftig dokumentär om skeptiske Sture som är instrument för Ambres, som talar till oss männskor. Väldigt intressant, oavsett vad man tror att Ambres är. Fejkar Sture så är det nästan ännu mer facinerande. Budskapet känns igen från t.ex. Neale Walsch, Di Leva & Dalai Lama.

Ambres talar om tillståndet i världen och beskriver människan som "en naturkatastrof" p.g.a. vår vällevnad och teknik.

I Liberia som har Afrikas första kvinnliga president tar kvinnorna allt större plats. Nyligen utbildades de första kvinnliga poliserna. När kvinnorna börjar tjäna pengar minskar korruptionen och pengarna går till mat och husrum för familjen, i stället för till alkohol och spel. Liknande erfarenheter har Percy Barnevik vittnat om när han arbetat för organisationen Hand in hand i Indien och Afganistan.

Julhandeln på nätet kommer att slå alla rekord i år. Att det handlas på nätet ligger i tiden. Tyvärr bidrar det till ökad konsumtion och antagligen ökade transporter. Den 29:e är det Buy Nothing Day igen.


Andlighet anser jag har att göra med de egenskaper hos den mänskliga anden - som till exempel kärlek och medkänsla, tålamod, tolerans, förnöjsamhet, försonlighet, en känsla av ansvar, en känsla av harmoni - som bringar lycka åt en själv och andra. /Dalai Lama

Inga kommentarer: