14 november 2007

Regler & regler

Följande citat är från en blogg angående Karla López situation:
"Den, som inte rättar sin in i ledet, har bara en utväg i dagens partipolitik - att plötsligt drabbas av politisk snuva vid omröstningar så att en ersättare kan komma in istället. Den här ordningen, som inte är demokratisk, har de politiska partierna infört genom att kringgå såväl grundlagen som kommunallag och i de egna stadgarna skriva in den lydnad som krävs av den som företräder partiet. Partierna har ju rätt att själva bestämma vem som kan vara medlem."

Det får mig att undra om miljöpartiet har sådana stadgar som strider mot grundlagen. Kanske inte så bra i så fall, men faktiskt bättre än att åstadkomma samma sak med informella regler.
Om Karla brutit mot en informell regel känner jag verkligen med henne. Det är inte alls lätt att ha koll på alla dem. Det ligger ju i sakens natur att man inte kan läsa in dem.

Från samma blogg:
"Tidigare hade socialdemokraterna, stadgar som markerade att en enskild medlem inte kunde tvingas att rösta mot sin vilja. Därför fanns möjligheten att reservera sig mot ett beslut till förmån för ett eget förslag och att få detta noterat till protokollet. Gjorde man det var man fri att stå upp för sin åsikt även om partiet hade beslutat något annat. Men jag tror att detta har ändrats, det var ju rätt länge sedan jag hade anledning att läsa deras stadgar. Och efter införandet av personval finns det väl ännu större anledning att sätta en grimma på de uppstudsiga ;-)"

Kanske fick det något att lära av (s) för en gångs skull?

Inga kommentarer: