26 november 2007

Hur de än vänder sig har de ändan bak

I denna islamofobins tidevarv läser jag en otroligt intressant artikel i DN om hur arabvärlden påverkats av västvärldens invasion. 1798 hade västvärlden viktorianska ideal och förfärades storligen över arabernas vidlyftiga sexvanor. Araberna fick veta att de var omoraliska och därför underställda västvärlden.

När de efter stor möda lyckats byta ideal till det vi idag förknippar med islam; slöjor, hedermord och liknande, betraktar vi dem som underställda eftersom de är hämmade och oupplysta.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Det skulle behövas en uppdatering av koranen. Den passar inte riktigt in i en modernvärld. Mycket av tänkesätten hör hemma i stenåldern.

Annelie sa...

Detsamma gäller för bibeln förstås. Efter otaliga redigeringar och översättningar är det svårt att avgöra vad ursprungsmeningen är, även om många klokheter finns kvar.