29 januari 2007

Grisar kan flyga och kärnkraften är säkerEkot rapporterar att i en intern rapport som hållits hemlig sedan oktober konstateras stora brister i säkerheten i kärnkraftsverket i Forsmark. Det är inte bara tekniska brister som förekommit, utan det har varit en lång tids försämring av säkerhetskulturen. Bl.a. skedde det 22 olycksfall och 68 olyckstillbud under en renovering, och tre av 25 undersökta personer var alkoholpåverkade och fick skickas hem. SKI åtalsanmäler nu Forsmarks ledning.

De som försvarar kärnkraften gör inte detta för bättre miljö eller säker energiförsörjning. De vill gynna företagens jakt på vinster. Pengarna betalar vi konsumenter. Det som är viktigt för både människor och miljö är att den energi vi använder oss av är förnybar. Vi är nu mycket beroende av energikällor som kommer att ta slut inom en överskådlig framtid. Det är redan brist på olja och naturgas, och uranet kommer också att ta slut. Krig om olja pågår just nu runt om i världen. Snart kommer vi kanske att kriga om uran.

Politisk högeretorik vill inte bara ta pengarna från konsumenterna och ge till de stora kärnkraftsägarna, utan också utsätta oss människor för risken att leva i en bestrålad värld. Jag vill inte ens vara i närheten av att riskera att få det som människorna i Tjernobyl.

Inga kommentarer: