11 augusti 2008

Att vara...

Sven Thomsson har en del märkliga idéer om Gud och hur vi bör leva våra liv. Han menar bl.a. att det är en fördel att vara fundamentalist eftersom det ger trygghet. Roligast är nog hans insändare om självscanning - antagligen föranlett av öppningen av ICA Maxi i Mora - som han anser vara Antikrist. Jag ser snarare självscanning som en del av Gud. Det förhöjer min livsupplevelse eftersom jag slipper köa...

Senast var han kritisk mot den nye prästen i Orsa, som inte anser att Gud är en man. Alla som inte ser på Gud som en skäggig gubbe på ett moln ser väl Gud som könlös, i alla fall om man tänker efter. Så icke Thomsson.

Vi har således mycket olika syn på livet jag och Thomsson, men jag uppskattar att hans inlägg medför att frågan om Gud och andlighet diskuteras. I dagens MT har både prästen själv, Håkan Tapper, och signaturen E-L O insändare som svarar Thomsson. Efter en googling på ämnet hittade jag också en gammal ledare i ämnet, av prästen Inga-Lill Örnerfors Modin.

Tapper är som sig bör insatt i ämnet i sin artikel Gud är bortom genus. Mest intressant tycker jag det är att det ursprungliga gudsnamnet YHWH betyder ungefär varat, och att det enda namn som nämns i bibeln är Jag är, som härstammar från hebreiskans ord för vara. Detta är nämligen essensen av Vetenskapen om att bli rik. Att vara som om...det man vill redan är uppfyllt.

(Något irriterande är det att DT är så sena med att lägga ut insändarna på nätet, så man kan inte länka till dem förrän långt efteråt.)

2 kommentarer:

Anonym sa...

Vill bara kommentera ditt sista inlägg om gudsnamnet YHWH (eller JHWH). I 1917 års svenska översättning kan man få intrycket att namnet bara betyder "Jag är". De fyra bokstäverna, eller tetragrammet, har dock en djupare innebörd. Enligt en bibelhandbok betyder namnet: "Han förorsakar [eller föranleder] att bli". Innebörden blir då att namnet knyts till Guds roll som Skapare, som förorsakade att livet kom till. Tetragrammet är dessutom det mest frekventa namnet i bibeln. Det förekommer bortåt 7.000 gånger.

Annelie sa...

Tack!