08 juli 2007

Solig söndag

Det är helt gråmulet med duggregn ute, men ändå är den här söndagen ovanligt solig. Med de menar jag de många positiva nyheter som strömmar emot mig från radions P1. Nu när det är sommarpratare varje dag får jag nya inblickar i P1´s utbud.

Idag var det Michael Treschows tur att prata. Jag hade inga speciella förväntningar på det. Det visade sig att han är en väldigt klok och engagerad person, som gav sin syn på bl.a. globaliseringens möjligheter.

Jag fick via Vetandets världs Veckan som gått veta att Svenska vattenfall tror på vågkraft som en gångbar elkälla i framtiden. Det är uppfinnaren Mats Leijons forskning som nu dragits fram från under mattan och de satsar på att göra vågkraften kommersiellt gångbar. Detta får mig att tänka på alla andra liknande uppfinnarjockar som fått sina idéer sopade under mattan. Vilken potential de är! Tänk om företag efter företag plockar fram dessa ess och rockärmen och satsar på att göra dem kommersiella. Det kanske inte tar så lång tid att ställa om till hållbar utveckling som man tror.

I samma program hörde jag också om att forskare kommit fram till att koldioxidlagring som klimatåtgärd kankse inte är så smart. Det sker kemiska processer i den nedpumpade koldioxiden som skapar gångar upp till ytan och löser ut tungmetaller m.m. Det är bra om man kan bevisa att det inte går att smita ut bakvägen med klimatproblemen - det måste till en livsstilsförändring.

Dessutom har Ekot rapporterat att regeringen beslutat att satsa 40 miljoner kronor på att förbättra havsmiljön i år. Inte för att jag tror på Alliansens miljöangagemang, och det handlar om att minska övergödningen i Östersjön som blivit ett uppenbart problem denna sommar, inte mist p.g.a. Aftonbladets föredömliga satsning på problemet. Det är ju sorgligt att Alliansen är så opinionskänslig, men det har ju också sina fördelar. Regeringen får inget cred för det av mig, men dte är ändå en väldigt positiv nyhet.

Inga kommentarer: