05 april 2008

I Vattumannens tidsålder...

behövs också mer andlighet och mindre religion.

Ulla Johansson skriver i en debattartikel i Aftonbladet att hon vill stoppa mediernas religiösa propaganda. Tyvärr blandar hon friskt religion och andlighet.

Religion som tradition och rital kring sin kontakt med Gud har jag inget problem med. Problemet består i att religionen är ett sätt att skapa manliga hierakier och utöva makt. Oftast består makten i att man avskärmar den vanliga människan från Gud genom att påstå att Gud bara kan nås med hjälp av präster och att skrämmas med helvetet och liknande.

Andlighet är att själv ta en personlig kontakt med Gud. Jag tycker SVT och andra media gör ett bra arbete med att presentera olika sätt att närma sig sin andlighet; Ambres, astrologi och spökjägare har alla sin funktion. Även islam och andra religioner mer främmande för oss i Sverige får ett visst utrymme.

Andlighet och naturvetenskap står inte i motsatsförhållande till varandra, och det behövs betydligt mer Gud och andlighet i politiska beslut. Men definitivt mindre religion.

Inga kommentarer: