16 december 2007

Nobels fredspris, riksdagen & Baliförhandlingarna

För en vecka sedan delades nobelprisen ut. Själv tittade jag på via SVTfredsprisutdelningen i Norge för första gången. Jag är väldigt glad över att Al Gore & IPCC har fått priset, och Al Gores tal var helt underbart. Senare i veckan höll han ett liknande tal i sveriges riksdag innan han och Pachauri åkte vidare till Bali.


Av en källa i riksdagen har jag hört att en del socialdemokratiska ledamöter efteråt varit något chockade av de fakta som presenterades och undrade om det kan vara sant. Plötsligt inser jag att de flesta inte känner till fakta som jag själv anser vara självklara. Några, t.ex. Svenska Freds, har också ifrågasatt att klimatet har något med fred att göra. Jag har svårt att förstå hur man inte kan se den uppenbara kopplingen. Krig har ofta handlat om naturresurser.


Trots påtryckningar lyckades USA förminska resultatet av förhandlingarna på Bali genom att vägra gå med på att sätta ett konkret mål. Den urvattnade överenskommelse man trots allt skrev på underminerade dessutom Mr Bush direkt genom att uttrycka att det var förhastat.


Jag rekommenderar alla att lyssna på eller läsa Al Gores nobeltal. Han är en bra talare, så det är ett sant nöje. För er som inte orkar ska jag här citera mina favoritpassager, med egen översättning till svenska:


"Mahatma Gandhi väckte den största demokratin på jorden och skapade en gemensam föresats med det som han kallade"Satyagraha" – eller "sanningskraft. I varje land har sanningen -när den är känd - kraft att befria oss."


"Trots ett ökande antal ärorika undantag, kan alltför många av världens ledare bäst beskrivas med de ord Winston Churchills använde om de som ignorerade hotet från Adolf Hitler: "De fortsätter i en märklig paradox, har enbart bestämt sig för att inte bestämma sig, bestämda att vara obestämda, oböjliga för bevekelse, fasta i mötet med det flytande, alla med makt att vara impotenta"."


"Vi tycker också att det är svårt att föreställa sig att göra de massiva förändringar som nu är nödvändiga för att lösa krisen. Och när stora sanningar är genuint obekväma, kan hela samhällen, åtminstone en tid, ignorera dem. Men, som George Orwell påminner oss: "För eller senare kommer en falsk sanning studsa mot verkligheten, oftast på ett slagfält"."


"Det finns ett afrikanskt ordspråk som lyder: "Om du vill gå snabbt, gå ensam. Om du vill gå långt, gå tillsammans." Vi behöver gå långt, snabbt. "


"I det skriftspråk som används i både Kinesiska och Japanska, är ordet "kris" skrivet med två symboler, där det första betyder "fara" och det andra "möjlighet". Genom att möta och avvärja faran i klimatkrisen, har vi möjlighet att uppnå moralisk auktoritet och klarsynthet, och därmed drastiskt öka vår egen kapacitet för att lösa andra kriser som länge har blivit ignorerade."


"Vägen framför oss är svår. Den yttre gränsen för det vi just nu anser är möjligt, är fortfarande långt ifrån det vi faktiskt måste göra. Dessutom, mellan här och där, över det okända, faller skuggan. Det är bara ett annat sätt att säga, att vi måste flytta fram gränserna för vad som är möjligt. Med den spanske poeten Antonio Machados ord, "Stigfinnare, det finns ingen stig. Du måste skapa stigen samtidigt som du går"."


"Vi har allt vi behöver för att börja, förutom möjligtvis politisk vilja, men politisk vilja är en förnyelsebar resurs. Så låt oss förnya den, och säga tillsammans: "Vi har ett mål. Vi är många. För det målet ska vi resa oss, och vi ska agera". "

Inga kommentarer: