03 oktober 2007

Äntligen ett bra förslag från Alliansen!

Regeringen föreslår att tillsynen av djurskyddet flyttas från kommunalt till statligt huvudmannaskap. Detta är något som Naturvetareförbundet drivit länge, och som de flesta inspektörer välkomnar med öppna armar.

Jag är oftast emot centralisering, men när det gäller tillsyn av statens regelverk inom miljö-, hälso- och djurskyddsområdet så har kommunerna verkligen visat att de inte klarar av ansvaret.

Huvudmannaskapet kan mycket väl vara statligt utan att man för den skull tappar den lokala förankringen. Polisen är t.ex. statlig, men finns på plats i alla kommuner.

Nu återstår bara att förstatliga resten av miljötillsynen...
Alltid något att hoppas på med Allanspolitiken.

1 kommentar:

Anonym sa...

det låter ju bra det med djurskyddet! man lär väl måsta prova något nytt när det inte funkar som det är...