02 oktober 2007

Jorden kan du inte göra om

Funderade länge på om jag skulle åka i väg och berätta om böcker för en bokcirkel en bra bit bort. Min arbetsgivare tycker inte det är idé, eftersom vi inte kommer att sälja så mycket böcker. Damen som kontaktat mig är dock väldigt engagerad i idén och det kändes inte kul att göra henne besviken.

Efter mycket tankemöda drog jag mig till minnes följande dikt av Stig Dagerman:

Jorden kan du inte göra om. Stilla din häftiga själ.
Endast en sak kan du göra, en annan människa väl.
Men detta är redan så mycket, att själva stjärnorna ler.
En hungrande broder mindre, betyder en broder mer.

Inga kommentarer: