15 december 2008

Oljeaktier vinstrecept i Börs-SM

I dag går mina tankar till Nils Gossas som kom tvåa i Börs-SM. Jag antar att han är lite purken.

Mora Tidning kan berätta att både Gossas och Lignell satsat på bioteknikföretaget Epicept. Vinnaren Göran Lignell satsade också på olje- och gaskoncernen PA Resourcec, vilket visade sig vara en vinnare.

Nu hade ju också Gossas upptäckt att oljeaktierna var ett vinstkoncept och hade sådana i sin portfölj, tills en journalist på tidningen upptäckte detta och skapade sensationsrubriker av det. Gossas sålde därefter sina oljeaktier.

Därmed gick Gossas miste om vinsten på en miljon kronor. Pengar som han kunnat köpa en etanolbil för, och för all framtid avslutat sin bensinkonsumtion. Något som antagligen haft större påverkan på miljön än de enstaka aktier som han hade kunnat äga under ett års tid i syfte att delta i en tävling.

Det hade varit betydligt bättre om tidningen startat en seriös debatt om börshandelns påverkan på miljön, i stället för att skapa rubriker på en enskild persons bekostnad. Att aktier i bolag som sysslar med fossila bränslen är ett vinnarkoncept är intressant i sig. Enligt marknadsekonomins lagar är det givet att priset går upp när resursen minskar. Att oljepriset är högt är mycket bra! Det driver på utvecklingen mot alternativa bränslen och minskar förbrukningen av olja, så att det blir mer över att använda till sådant vi verkligen behöver. Vi behöver inte elda upp olja, det finns gott om andra tekniker att driva bilar och värma hus. Däremot finns det en hel del användningsområden inom t.ex. plastindustrin som är svårare att ersätta, som sjukvårdsartiklar och datorkomponenter.

Nu hoppas jag bara att vinnaren för att kompensera sitt (tillfälliga?) oljeaktieinnehav investerar en del av sin miljon i miljöteknik. T.ex. en miljöbil.

Läs mer om plast och miljön här.