05 oktober 2008

Problem + Problem = Lösning

Jag ligger lite efter med läsningen och läste inte Riksdag & Departement #22 förrän nu. Men där hittar jag en artikel med rubriken "Framtidens arbetskraft i väst föds i Afrika". Det är Charlotta Hedberg och Bo Malmberg som skrivit en rapport till Globaliseringsrådet som heter Den stora utmaningen: Internationell migration i en globaliserad värld.

De föreslår att Sverige via EU satsar på utbildning och folkhälsa i framtida utvandringsländer som, eftersom de stora barnkullarna kommer att bli en viktig arbetskraftsresurs i Europa när den arbetsföra befolkningen här minskar kraftigt i framtiden.

Det känns skönt att det inte bara är i min verklighet som det är svårt att få ihop hur de två problemen stor arbetslöshet hos invandrare och arbetskraftsbrist kan existera samtidigt. Slår man ihop dem är de snarare en stor möjlighet och en bra lösning på många problem.

Bravo Chalotte & Bo! Återstår att se hur regeringen kommer att hantera informationen.

Inga kommentarer: