29 maj 2009

Miljöpartiet köper ingen tv-reklam

Vi gör bara filmer till webben, och de är ju superbra!

Här är två som vi gjort tillsammans med våra kamrater i Europa: