23 maj 2009

Carl Schlyter är bäst i test enligt Djurens Rätt


Djurens Rätt har skickat ut en enkät till partiernas kandidater till Europaparlamentet och granskat deras svar. De rekommenderar en röst på Carl Schlyter som kommer etta i rankingen.