18 januari 2008

Förnyelsebar energi är ingen bristvara

I går diskuterade jag folkpartiets förslag om att bygga fyra nya kärnkraftverk med Olle Nelson från fp i Radio Dalarnas Tolvåtie. Olle Nelson är en mycket glad och trevlig prick, men tyvärr måste jag beteckna folkpartiets förslag som total härdsmälta.

Varför byta energikälla från bristvaran olja till bristvaran uran? När vi i stället har en aldrig sinande tillgång på ren energi från sol, vind och vatten!!
Kärnkraften kan bara betecknas som ren om man bortser från de små radioaktiva läckage som sker från kärnkraftverken och den massiva miljöförstöringen som sker vid brytning, anrikning och upparbetning av uran. Dessutom måste uranet transporteras från andra sidan jordklotet och hit.

Jag har svårt att se fördelarna med ett icke förnyelsebart energislag som är extremt miljöförstörande och 100 % importberoende, när vi kan skapa ca 150 000 nya jobb i Sverige med ren förnyelsebar energi.

Läs gärna Carl Schlyters utmärkta och kortfattade rapport om Kärnkraften och klimatet.

Inga kommentarer: