05 juni 2009

Wetterstrand om fildelning

Bara ett par dagar kvar att rösta på nu...

Tvekar man p.g.a. fildelningsfrågan kan kanske denna korta debatt mellan Maria Wetterstrand (MP) och Fredrik Malm (FP) klargöra något: