05 juni 2009

Kända miljöpartister är med och startar fond för enskilda som stäms enligt IPRED

Förutom den gode Carl, är det bl.a. Grön ungdoms språkrör, Maria Ferm, och Pirate Bays talesman, Peter Sunde som tagit initiativet till fonden, som DN skriver om.

Fonden kallas Integritetsfonden, och innebär att privatpersoner som stäms enligt IPRED kan få sina rättegångskostnader betalda. Processen enligt IPRED är civilrättslig, vilket innebär att den som förlorar betalar sina och motpartens rättegångskostnader. Det kan bli oerhört dyrt för en enskild, och innebär en stor risk för att människor tystas. Man har helt enkelt inte råd att riskera att få betala rättegångskostander, och tvingas gå med på skadeståndskrav utan rättslig prövning. Det är viktigt att man törs pröva lagen och skapa prejudikat.

Fonden fungerar som en förening där man går med och kan söka bidrag.